0

دانشجویان دوره

0

شرکت‌های همکار

0

واحدهای آموزشی

0

رشته‌های دوره

فرآیند دوره کارآموزی
دانشگاه تهران

امتیاز دادن به شرکت

دریافت نمره مسئول کارآموزی شرکت و استاد

ارسال گزارش کارآموزی

حضور در شرکت و گذراندن دوره

اختصاص استاد به دوره کارآموزی

انتخاب فرصت کارآموزی نهایی

ارسال رزومه برای فرصت کارآموزی

ورود و تکمیل رزومه

رزومه شما، هویت شما در نزد شرکت ها خواهد بود و شما را به کارفرما معرفی می کند. هرچه رزومه کامل تری داشته باشید، امکان تایید شما برای گذراندن دوره کارآموزی توسط شرکت ها بیشتر می شود. کافیست پس از ورود به سامانه از طریق منوی «رزومه من» آن را تکمیل نمایید.